NKP - Vissza a főoldalra

Második budapesti konferencia a felelős üzleti magatartásról és az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveiről

Napjainkban az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvei (Irányelvek) tekinthetők a felelős üzleti magatartás legátfogóbb, kormányok által támogatott ajánlásgyűjteményének. A csatlakozott kormányok célja bátorítani a multinacionális vállalatokat, hogy fenntartható módon járuljanak hozzá a fejlődéshez, és szorítsák minimálisra a tevékenységükkel összefüggő nem kívánatos hatásokat.

Az Irányelvekhez csatlakozott országoknak (a 35 OECD tagországon kívül jelenleg további 11-nek) Nemzeti Kapcsolattartó Pontot kell létrehozniuk, amely indokolt esetben az Irányelvek vélt vagy valós megsértése esetén közvetít a panaszos és a bepanaszolt vállalat között, megegyezéses megoldást kínál, segít elkerülni a konfliktusok kiéleződését vagy a költséges és hosszan tartó bírósági eljárást.

2016-ban ünnepeltük hazánk OECD csatlakozásának 20. évfordulóját, míg az OECD az Irányelvek megszületésének 40. és az NKP rendszer létrehozásának 15. évfordulójára emlékezve készített számvetést. A Nemzetgazdasági Minisztérium az ünnepi évfordulók alkalmából, november 17-én rendezte második konferenciáját az Irányelvek megismertetése és érvényesülésének előmozdítása érdekében.

A konferencia két téma köré szerveződött: ezek a felelős üzleti magatartás és szakpolitikai összhang valamint az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvek érvényesülésének támogatása. Hornung Ágnes pénzügyekért felelős államtitkár, az OECD Nemzeti Tanács elnöke üdvözlő beszédében kiemelte, hogy a felelős üzleti magatartás nemcsak etikai kérdés, hanem hosszabb távon nagymértékben hozzájárul a vállalatok versenyképességének és jövedelmezőségének növeléséhez is. A konferencia egyik fő üzenete szerint a felelős üzleti magatartás a társadalom és a gazdaság egészének érdeke, nemcsak a munkavállalóknak, a lakosságnak, a fogyasztóknak és a költségvetésnek előnyös, de megtérül az etikusan tevékenykedő vállalatoknak is a kockázatok és konfliktusok megelőzése, a bizalom megszerzése és ezek eredményeként a növekvő profit révén.

Az Irányelvek 2011. óta azt is elvárja, hogy a multinacionális vállalatok üzleti kapcsolataikban kockázatértékelés alapján alkalmazzák az ún. kellő körültekintést (due diligence). Erről szólt a konferencia másik fontos üzenete: a tevékenység kiszervezhető, de a felelősség nem. Az OECD annak érdekében, hogy a vállalatok körültekintő magatartását segítse, szektor specifikus útmutatókat dolgozott ki az érintettek közreműködésével például a kitermelőiparra és a mezőgazdaságra.

A konferencia harmadik üzenete, hogy az Irányelvek érvényre juttatásához szükség van a különböző kormányzati szakpolitikák megfelelő összhangjára.

A rendezvényen részt vettek a Nemzeti Kapcsolattartó Pontok, az OECD Felelős Üzleti Magatartás Csoport, az OECD Üzleti és Ipari Tanácsadó Bizottsága (BIAC), az OECD Szakszervezeti Tanácsadó Bizottsága (TUAC) és az OECD Watch (az OECD civil tanácsadó bizottsága) képviselői, akik megosztották ismereteiket és tapasztalataikat a jelenlévőkkel.


A konferencia programja
Program of the Conference

Welcome Address: Responsible Business Conduct and Competitiveness – Ms. Ágnes HORNUNG, State Secretary for Fiscal Affairs, Ministry for National Economy

Video Message: Policy coherence for corporate responsibility – Mr. Roel NIEUWENKAMP, Chair of OECD Working Party on Responsible Business Conduct

The OECD Guidelines, the UN Guiding Principles and other RBC standards – Ms. Margaret WACHENFELD, Director of Research and Legal Affairs, Institute for Human Rights and Business

Panel discussion - National Contact Points – Ms. Kathryn DOVEY, OECD Responsible Business Conduct Unit

Panel discussion - The Canadian National Contact Point – Ms. Pascale COLLAS, Canadian NCP

Effective implementation of the OECD MNE Guidelines – The business perspective – Ms. Hanni ROSENBAUM, Senior Director, Policy and Strategic Planning, BIAC

Promoting and making use of the Guidelines – a trade union perspective – Ms. Kirstine DREW, Policy Advisor, TUAC

Unlocking the potential of the OECD Guidelines - a civil society perspective – Ms. Ame TRANDEM, Network Coordinator, OECD Watch

OECD Due Diligence Guidances – Ms. Barbara BIJELIC, OECD Responsible Business Conduct Unit

 

Az OECD Nemzeti Kapcsolattartó Pontok továbbképzése során bemutatott prezentációk:

OECD General Due Diligence Guidance – Ms. Barbara BIJELIC, OECD Responsible Business Conduct Unit

The OECD Guidelines within the broader evolving ecosystem of responsible business conduct – Ms. Margaret WACHENFELD, Director of Research and Legal Affairs, Institute for Human Rights and Business

Focus of the Italian National Contact Point on SMEs – Mr. Daniele BRANCHINI, Italian NCP

A részvevők véleménye a konferenciával összefüggésben