NKP - Vissza a főoldalra

Felelős Üzleti Magatartás

A felelős üzleti magatartásra vonatkozó kellő gondosságról szóló OECD útmutatás (a továbbiakban: Útmutatás) célja, hogy gyakorlati támogatást nyújtson a vállalatoknak az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveinek (a továbbiakban: Irányelvek) végrehajtásához, közérthető magyarázatokat fűzve azok kellő gondosságról szóló ajánlásaihoz és kapcsolódó rendelkezéseihez. Ezen ajánlások megvalósítása segíti a vállalatokat abban, hogy a munkavállalókhoz, emberi jogokhoz, környezetvédelemhez, vesztegetéshez, fogyasztókhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó, a vállalatok működésével, ellátási láncaival vagy más üzleti kapcsolataival összefüggő káros hatásokat elkerüljék vagy kezeljék. Az Útmutatás melléklete további magyarázatokkal, javaslatokkal és példákkal szolgál a kellő gondosság megértéséhez.

Az Útmutatásnak célja továbbá az is, hogy elősegítse a felelős üzleti magatartással kapcsolatos kellő gondosság egységes értelmezését a kormányok és egyéb érdekeltek által. Az ENSZ Üzleti élet és emberi jogok vezérelvei, valamint a multinacionális vállalatokra és szociálpolitikára vonatkozó alapelvek tripartit nyilatkozata (ILO Tripartit nyilatkozat) szintén tartalmaz kellő gondossági ajánlásokat, amelyek végrehajtásában a jelen Útmutatás segítheti a vállalatokat.

Az Útmutatás a G7-csoport vezetőinek 2015. június 7-8-án Schloss Elmauban elfogadott nyilatkozatához is kapcsolódik, amely elismerte a kellő gondosság egységes értelmezésének fontosságát – különösen a kis- és középvállalkozások esetében –, és ösztönözte az érintett országokban működő vagy ott bejegyzett vállalatokat arra, hogy ellátási láncaikban valósítsák meg a kellő gondosság elvét. 2017. július 8-án Hamburgban elfogadott nyilatkozatukban a G20-vezetők a fenntartható és befogadó ellátási láncok létrejötte érdekében elkötelezték magukat amellett, hogy a nemzetközileg elfogadott keretrendszereknek megfelelően támogatják a munkaügyi, szociális és környezetvédelmi normák, valamint az emberi jogok érvényesítését, és hangsúlyozták, hogy a vállalatok felelősek az ezzel kapcsolatos kellő gondosság gyakorlásáért.

Az OECD egyes ágazatokra és ellátási láncokra, nevezetesen az ásványkincsek, mezőgazdaság, ruházati és cipőipari ágazat, nyersanyag-kitermelés területére, valamint a pénzügyi szektorra vonatkozóan is kidolgozott útmutatásokat, hogy segítse a vállalatokat a felelős üzleti magatartással kapcsolatos kellő gondosság végrehajtásában. Ezekről bővebben az Irányelvek menüpontban olvashat.

A Felelős Üzleti Magatartásra vonatkozó kellő gondosságról szóló OECD útmutatás (pdf)

2021-09-26 14:00

Felelős Üzleti Magatartás Globális Fórumok

2021-09-26 13:30

OECD

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

2021-09-26 13:00

BIAC

Az OECD Üzleti és Ipari Tanácsadó Bizottsága

2021-09-26 12:30

TUAC

Az OECD Szakszervezeti Tanácsadó Bizottsága

2021-09-26 12:00

OECD Watch

Az OECD Watch civil társadalmi szervezetek globális hálózata

2021-09-26 11:30

ENSZ

Egyesült Nemzetek Szervezete

2021-09-26 11:00

EU

Európai Unió

2021-09-26 10:30

ILO

Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet