NKP - Vissza a főoldalra

OECD

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 2013-ban kiadott tanulmánya a Felelős Üzleti Magatartás relevanciájára hívta fel a figyelmet. A multinacionális vállalatok (multinational enterprises, MNEs) országokon átívelő gazdasági tevékenysége egy sor kulturális, jogi és szabályozási környezetet érint, amely a nemzetközi üzleti élet intenzív versengésével párosulva egy rendkívül komplex rendszert képez, ahol sajátos és összetett kihívásokkal kell a multinacionális vállalatoknak és az érdekelt feleknek, partnereknek megküzdeniük. Bár sok vállalat törekszik a Felelős Üzleti Magatartás betartására és ezér konkrét lépéseket is tesznek, vannak vállalatok, melyek az indokolatlan versenyelőny megszerzésének érdekében figyelmen kívül hagyják ezen standardokat. Ez kiváltképp igaz azokra a gazdasági környezetekre, ahol a jogi, szabályozási és intézményi keretek fejletlenek vagy törékenyek. Mindazonáltal, egyre több vállalat formálja üzleti gyakorlatát a Felelős Üzleti Magatartás szellemiségében felismervén azt, hogy a társadalmi gondok kezelése és a vállalati érdekek előmozdítása kölcsönösen támogathatják egymást.

A kormányok feladata és felelőssége a nemeztközileg elismert alapvető jogok védelme, valamint a jó kormányzás (good governance), a tisztességes szabályozás és az átláthatóság mentén a piacok működésének javítása. A vállalatoknak pedig felelőssége, hogy olyan felelős üzleti gyakorlatokat alkalmazzanak, melyek figyelembe veszik a gazdasági tevékenységük által a társadalomra gyakorolt hatásokat. Elszámoltathatóságukban aktív szerepet kell vállalniuk a szakszervezeteknek és a civil társadalomnak, míg a párbeszéd elősegítésében a nemzetközi szervezetek fórumjai, az egymástól való tanulás (peer learning) és a szakpolitikai ajánlások játszanak szerepet. A 2008-as gazdasági válság egyértelműsítette, hogy szükség van a piacok integrálására.

Az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvei (Irányelvek) napjaink egyik legátfogóbb, kormányok által támogatott Felelős Üzleti Magatartásra vonatkozó ajánlások sorozata, melynek rövid, angol nyelvű összefoglalóját itt olvashatják.

Az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveinek honlapja: http://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/