NKP - Vissza a főoldalra

Hogyan lehet panaszt benyújtani?


A panasz benyújtása

Az MNKP eljárását multinacionális vállalat magyarországi tevékenységével vagy magyar multinacionális vállalat külföldi tevékenységével kapcsolatban lehet kezdeményezni az Irányelvek egy vagy több pontjának feltételezett megsértése esetén a Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pontnál.

Panaszt a kifogásolt eset bármely érintettje tehet, így például a vállalat tevékenységével érintett közösségek, szakszervezetek, civil szervezetek, vagy egyének. A panaszosnak nem szükséges károsultnak lennie, de be kell tudnia mutatni kapcsolatát a panaszos esettel, és képesnek kell lennie az esettel kapcsolatban részletes tájékoztatás adására, a tények bemutatására.

A panaszt abban az országban javasolt benyújtani, ahol a probléma felmerül vagy felmerült. Ugyanakkor lehetőség van a vállalat anyaországa NKP-jának megkeresésére
is, különösen abban az esetben, ha a vállalat kifogásolt tevékenységét olyan országban folytatja, amelyik nem csatlakozott az Irányelvekhez. Amennyiben a panasz több, az Irányelvekhez csatlakozott országot érint vagy azt több NKP-hoz is benyújtják, az NKPk együttműködnek, és vezető NKP-ról egyeznek meg.

A panasz benyújtása az MNKP-hoz írásban történik. A panasz kötelező tartalmi elemei:

 • a benyújtó neve, címe, e-mail címe;
 • a sérelmezett magatartást kifejtő multinacionális vállalat neve, címe;
 • a sérelmezett magatartás helye, ideje, leírása, a sérelmezett magatartás
  megszüntetése érdekében történt előzmények bemutatása;
 • az Irányelvek azon rendelkezésének megjelölése, amelyre a panaszos a panaszt
  alapozza;
 • annak megfogalmazása, hogy a panaszos milyen változást, illetve célt szeretne
  elérni

Bővebb információért kérjük, kattintson az alább talélható "MNKP panaszkezelési eljárási rend" linkre:

MNKP panaszkezelési eljárási rend (pdf)

MNKP flyer (pdf)