NKP - Vissza a főoldalra

Irányelvek

Az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvei (Irányelvek)

Az elmúlt 3 évtizedben a nemzetközi üzleti környezet lényeges strukturális változáson ment keresztül, a piacok megnyitása új lehetőségeket nyitott, példátlan fejlődést tett lehetővé, és összefonódásokat alakított ki. A multinacionális vállalatok nagymértékben járultak hozzá a gazdasági fejlődéshez, miközben komoly kihívásokkal szembesültek az eltérő környezetben való helytállás és felelős üzleti magatartás területén.

Eközben előfordultak piaci szereplők, akik felelőtlen, etikátlan magatartásuk révén komoly károkat okoztak a helyi lakosságnak, és tisztességtelen versenyelőnyhöz jutottak, ami által torzultak az egyenlő versenyfeltételek. Az OECD ezért alkotta meg a Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveit, amelyek a felelős üzleti magatartás követelményeinek átfogó és széles körben elfogadott összegzésével nyújtanak segítséget a piaci szereplőknek a felelős üzleti magatartás elvárásainak való megfeleléshez. Bár az ajánlások fő címzettjei a multinacionális vállalatok, az abban foglaltak iránymutatást adnak valamennyi felelős vállalat számára.

Hivatalos dokumentumnak az angol és a francia változatok minősülnek.

Az Irányelvek alkalmazása érdekében a részes országok tájékoztatási, népszerűsítési, felvilágosítási tevékenységet folytatnak és Nemzeti Kapcsolattartó Pontot működtetnek. Az OECD Beruházási Bizottság titkársága koordinálja az egyes részes országok tevékenységének összehangolását, és azokat további kezdeményezésekkel egészíti ki. Megújította az Irányelvek honlapját és vizuális elemeit. Létrehozott egy adatbázist a panaszos esetekről, és tájékoztató brosúrát készített az Irányelvekben foglaltak könnyebb megismertetésére.

Az Irányelvek alkalmazását segítik az érdekelteket összefogó, OECD mellett működő szervezetek: a BIAC, a TUAC és az OECD Watch. A BIAC az OECD Üzleti és Ipari Tanácsadó Bizottsága, a TUAC a Szakszervezeti Tanácsadó Bizottsága, az OECD Watch pedig a civil tanácsadó szervezete.

Az Irányelvek által támogatott társadalmi felelősségvállalás valójában az etikus vállalatok számára is előnyös üzleti magatartás, mivel munkavállalóikat elkötelezettebbé teszi, segít megelőzni a környező társadalommal való konfliktusokat, és hosszabb távra tesz lehetővé biztonságos tervezést.

Az Irányelvek szerves részét képezi a Proaktív program (Proaktív Agenda), mely az egyes szektorspecfikus ajánlásokat tartalmazza. Ezekről bővebben az Irányelvek Fejezetei almenüpontban olvashat.

Az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvei
MNKP brosúra az Irányelvekről
Responsible Business Conduct Matters
BIAC brosúra az Irányelvekről (angol nyelven)
TUAC brosúra az NKP-k jógyakorlatáról (angol nyelven)

2021-10-04 03:59

Irányelvek fejezetei

A  Proaktív program (Proaktív Agenda) a vállalatok Irányelveknek való megfelelését szolgálja azáltal, hogy már korai fázisban segít azonosítani és kezelni a káros hatások kockázatát bizonyos termékeknél, térségekben, ágazatokban vagy iparágakban. A program projektjeivel szemben elvárás, hogy létező igényt elégítsenek ki, az érdekelti csoportok támogassák és vitassák meg, továbbá, hogy legyen hozzáadott értékük. Ugyanakkor nem cél az Irányelvek kibővítése új felelősségekkel vagy ajánlásokkal.