NKP - Vissza a főoldalra

Panaszkezelés

A panasz benyújtása

Az MNKP eljárását multinacionális vállalat magyarországi tevékenységével vagy magyar multinacionális vállalat külföldi tevékenységével kapcsolatban lehet kezdeményezni az Irányelvek egy vagy több pontjának feltételezett megsértése esetén a Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pontnál.

Panaszt a kifogásolt eset bármely érintettje tehet, így például a vállalat tevékenységével érintett közösségek, szakszervezetek, civil szervezetek, vagy egyének is. A panaszosnak nem szükséges károsultnak lennie, de be kell tudnia mutatni kapcsolatát a panaszos esettel, és képesnek kell lennie az esettel kapcsolatban részletes tájékoztatás adására, a tények bemutatására.

A panaszt abban az országban javasolt benyújtani, ahol a probléma felmerül vagy felmerült. Ugyanakkor lehetőség van a vállalat anyaországa szerinti NKP-jának a megkeresésére is, különösen abban az esetben, ha a vállalat kifogásolt tevékenységét olyan országban folytatja, amely nem csatlakozott az Irányelvekhez. Amennyiben a panasz több, az Irányelvekhez csatlakozott országot is érint vagy azt több NKP-hoz is benyújtják, az NKP-k együttműködnek és vezető NKP-ról egyeznek meg.

A panasz benyújtása az MNKP-hoz írásban történik. A panasz kötelező tartalmi elemei:

 • a benyújtó neve, címe, e-mail címe;
 • a sérelmezett magatartást kifejtő multinacionális vállalat neve, címe;
 • a sérelmezett magatartás helye, ideje, leírása, a sérelmezett magatartás
  megszüntetése érdekében történt előzmények bemutatása;
 • az Irányelvek azon rendelkezésének megjelölése, amelyre a panaszos a panaszt
  alapozza;
 • annak megfogalmazása, hogy a panaszos milyen változást, illetve célt szeretne
  elérni

Bővebb információért kérjük, kattintson az alább található "MNKP panaszkezelési eljárási rend" pdf linkre:

MNKP panaszkezelési eljárási rend (pdf)

MNKP flyer (pdf)

2021-12-10 10:29

Benyújtott, regisztrált panaszok

A Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Ponthoz (MNKP) beérkezett panaszok

2021-12-09 09:07

Külföldi panaszos esetek

Az OECD küföldi Nemzeti Kapcsolattartó Pontjaihoz (OECD NCPs) beérkezett panaszok