NKP - Vissza a főoldalra

Hana Šimková előadása magyarul

Hana Šimková prezentációját „Nemzeti CSR Akcióterv Csehországban” címmel tartotta.

Šimková asszony elmondta, hogy a CSR akciótervet az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium vezetésével, a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal együttműködve újították meg. Az akcióterv kidolgozásában szerepet játszott a CSR-ral és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó szakértői csoport: a Cseh Köztársaság Minőségi Tanácsa. Az első akciótervet egy 2014. áprilisi, a megújított akciótervet egy 2016. januári kormányhatározat fogadta el. A megújított akcióterv nem-jogszabály. Fő célkitűzései:
• a CSR koncepció társadalmi elfogadásának és hitelességének növelése,
• a szervezetek társadalmi felelősségvállalásának támogatása,
• tapasztalatcsere és a nemzetközi ismeretek átvétele.

Az akcióterv alapvető struktúrája a megújítás során nem változott, a fő módosítások a következők:
• a fogalmak egységesítése (pl. vállalat, társaság, szervezet stb.),
• a stratégiai prioritások és konkrét tevékenységek közötti eltérések megszűntetése, a stratégiai prioritások számának csökkentése,
• a folyamatban lévő CSR tevékenységek összegzése,
• az önszabályozásról szóló fejezet áthelyezése más fejezetekbe és
• új fejezet a szociális vállalkozásról.


Az akcióterv 10 kulcsterülete:
1. a CSR koncepció fejlesztésének támogatása,
2. párbeszéd és együttműködés az érintettek között,
3. az állami hatóságok szerepe,
4. a nemzetközi sztenderdek terjesztése, megvalósítása és az azoknak való megfelelés,
5. nemzetközi együttműködés,
6. az emberi jogok tiszteletben tartása,
7. szociális vállalkozás,
8. oktatás és kutatás a CSR területén,
9. a társadalmi felelősségért tevékenykedő szervezetek értékelése és
10. a fogyasztói érdekek védelme.

Az egyes fejezetek leírják az adott terület stratégiai prioritásait és célkitűzéseit, a szereplőket, a korábbi eredményeket és a tervezett tevékenységeket felelősök és határidők megjelölésével.

A Nemzeti akcióterv keretében
• megvalósult a Nemzeti CSR információs portál, amelyről elérhetők a vonatkozó hazai és nemzetközi dokumentumok (www.narodniportal-csr.cz),
• létrejött egy konzultációs munkacsoport a nem-pénzügyi beszámolásról szóló irányelv átültetésére, amelynek javaslata szerint:

el kell kerülni a felesleges adminisztratív terheket (gold-plating),
a beszámolásra legyen mód akár az éves beszámoló részeként, akár külön dokumentumban és
a könyvvizsgálók felelőssége ne terjedjen ki a nem pénzügyi információkra;
• létrejött a CSR érintettek platformja aktív jogi személyek önkéntes és nyitott csoportjaként az akcióterv megvalósulásához való hozzájárulás érdekében. A platform tevékenységét a Cseh Köztársaság Minőségi Tanácsának egyik szekciója segíti, kommunikációjához igénybe veszi a Nemzeti CSR információs portált. A platform tagjainak száma meghaladja a 40-et. Eddigi két ülésén a miniszter vagy helyettese is részt vett.


Az akcióterv megújítása során bebizonyosodott, hogy a CSR a vállalatok stratégiai menedzsment tevékenységében egyre fontosabb szerephez jut. Az akcióterv iránymutatást ad a cseh vállalatok felelős és fenntartható magatartásához. Célja hozzájárulni a cseh szervezetek társadalmi felelősség koncepciójának kialakításához, és ezáltal az ország versenyképességének javításához. Ugyanakkor nem célja a szabályozás szigorítása, hiszen a CSR alapvetően önkéntes tevékenység.

A Cseh Köztársaság is részt vesz az EU CSR-ral kapcsolatos tevékenységében, ahol a Belső Piaci, Ipari, Vállalkozási és KKV Főigazgatóság (DG GROW) irányításával működő Magas Szintű CSR Csoport keretében szintén napirenden van a CSR stratégia megújítása.

A cseh kormány fő CSR tevékenységei a közeli jövőben:
• a stratégiai dokumentumból eredő feladatok végrehajtásának koordinálása és figyelemmel követése,
• a megújított akcióterv teljesítésének áttekintése és
• brosúrakészítés cseh és angol nyelven.

Hana Šimková „Nemzeti CSR Akcióterv Csehországban” című prezentációja

A Cseh Köztársaság Nemzeti CSR Akcióterve