NKP - Vissza a főoldalra

Kellő gondossági iránymutatás a ruházati- és cipőipari szektor számára

Az OECD 2017. február 8-9-én konferenciát szervez abból az alkalomból, hogy elkészült a Kellő gondossági iránymutatás a ruházati- és cipőipari szektor számára.

Az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvei a felelős üzleti magatartás nemzetközi normáit foglalják össze. A dokumentum olyan, a kormányok által a multinacionális vállalatok felé elfogadott ajánlásgyűjtemény, amely irányt mutat valamennyi etikus vállalat számára. 2011. óta az Irányelvek elvárásként fogalmazzák meg a kellő gondosság alkalmazását. A vállalatok ennek segítségével azonosítják, megelőzik, illetve csökkentik a tevékenységükkel összefüggésbe hozható tényleges vagy potenciális káros hatásokat, és ezekről elszámolnak. Mindazon hatások tevékenységükkel összefüggésbe hozhatónak tekintendők, amelyek előidézőivel üzleti kapcsolódásuk van. A kellő gondosság kockázat alapú, azaz mértéke a fennálló kockázat nagyságával arányos. Akkor tudja betölteni szerepét, ha folyamatos, proaktív, reaktív és rugalmas.

Az OECD a kellő gondosság követelményének megfogalmazásán túlmenően gyakorlati iránymutatásokkal is segíti a legnagyobb kihívást jelentő termékekkel, szektorokkal, iparágakkal vagy térségekkel érintett gazdasági szereplőket. Ezen szektorok egyike a ruházati és cipőipar, amelynek ellátási láncaira az OECD 2016-ban kidolgozta kellő gondossági iránymutatását. A dokumentum elsődleges célközönségét azok a vállalatok jelentik, amelyek a szektor ellátási láncában - a nyersanyag előállítóktól a kereskedőkig, a kisvállalatoktól a multinacionális nagyvállalatokig - vesznek részt, ideértve e vállalatok szerveződéseit is.

A ruházati és cipőipar több millió alacsonyan kvalifikált munkást foglalkoztat, és az ellátási láncban gyakori az emberi jogi, munkaügyi és környezeti károkozás. A szektorra jellemző kockázatok:

 • gyermekmunka,
 • szexuális zaklatás és erőszak,
 • kényszermunka,
 • túlmunka,
 • egészségtelen vagy veszélyes munkahely,
 • szakszervezet vagy képviselet alakításához továbbá a kollektív alkuhoz való jog sérelme,
 • a tisztes munkabérhez való jog sérelme,
 • veszélyes kemikáliák alkalmazása,
 • túlzott vízfogyasztás és vízszennyezés,
 • üvegházhatású gázok kibocsátása,
 • megvesztegetés és korrupció;
 • informális foglalkoztatás.

Az iránymutatás két fő részből áll. Az első rész az elvárásokat mutatja be, míg a második rész azok teljesítéséhez nyújt gyakorlati segítséget. A kellő gondossággal összefüggő fő lépések:

 • Felelős üzleti magatartás politika kialakítása és beépítése a vállalat menedzsment rendszerébe;
 • A vállalat tevékenységével összefüggésben vagy termékei/szolgáltatásai ellátási láncában felmerülő tényleges és potenciális károk azonosítása;
 • A vállalat tevékenységével összefüggésben vagy termékei/szolgáltatásai ellátási láncában felmerülő tényleges és potenciális károk megelőzése, megszűntetése vagy csökkentése;
 • A károk megelőzése, megszűntetése vagy csökkentése érdekében végzett munka nyomon követése és értékelése;
 • A vállalat kellő gondossággal kapcsolatos tevékenységének kommunikálása;
 • Az okozott károk orvoslása vagy együttműködés ennek érdekében.

A témáról - az iránymutatás elkészültének alkalmából - 2017. február 8-9-én konferenciát szerveznek az OECD Konferencia Központban. A rendezvényen regisztrációt követően vehetnek részt az érdeklődők.