NKP - Vissza a főoldalra

Az MNKP részvétele a szlovák Nemzeti Kapcsolattartó Pont szemináriumán

A szlovák Nemzeti Kapcsolattartó Pont október 23-án rendezvényt tartott az Irányelvek népszerűsítésére, amelyen előadóként részt vett a magyar NKP titkára, Vágó Júlia is. Az eseményt Dr. Vojtech Ferencz, a Szlovák Gazdasági Minisztérium első miniszterhelyettese nyitotta meg, aki elkötelezettségét fejezte ki a felelős üzleti magatartás szlovákiai ösztönzése iránt.

Az OECD Titkárság részéről elhangzott előadás a kellő gondosság szerepére helyezte a hangsúlyt. Ennek megfelelően megfogalmazódott, hogy a (multinacionális) vállalatok folyamatosan tegyenek proaktív és reaktív erőfeszítéseket a tevékenységükkel összefüggő káros hatások megelőzése, megakadályozása illetve csökkentése érdekében, és ha mégis károkozás történne, kezeljék azokat.

Vágó Júlia a felelős üzleti magatartás fontosságának és előnyeinek bemutatása köré építette előadását. A globális világ legjelentősebb kihívásait a Világgazdasági Fórum (WEF) legújabb Globális kockázatérzékelési felmérése alapján vázolta, amely szerint a globális fejlődés 5 legnagyobb kockázatot hordozó trendje:

1. a növekvő jövedelmi és jóléti egyenlőtlenségek,
2. az éghajlatváltozás,
3. a társadalmak növekvő polarizációja,
4. a növekvő kiberfüggőség,
5. a népesség elöregedése.

Ezeket a kockázatokat a multinacionális vállalatok felelős hozzáállása, magatartása nélkül nem lehet kezelni, annál is kevésbé, mert egyes vállalatok gazdasági ereje összemérhető egy-egy közepes ország gazdasági erejével. Ugyanakkor a felelős üzleti magatartás nemcsak a globális társadalom, az egyes kormányok, közösségek és a munkavállalók érdeke, de kifizetődő maguknak a felelősen működő vállalatoknak is. Az erre vonatkozó vizsgálatok eredményeit nemrégiben összegezte az OECD megbízásából a Columbia Egyetem.

A felelős üzleti magatartás és ezzel összefüggésben a kellő gondosság a kockázatkezelés fontos eszköze. Segít megelőzni a konfliktusok kialakulását, és ezzel esetenként a súlyos pénzügyi következményeket is, és hozzájárul a vállalat jó hírnevéhez. Emellett növeli a munkavállalók elkötelezettségét, hatékonyabb működéshez, magasabb piaci értékhez, olcsóbb finanszírozáshoz vezethet. Összességében a felelős üzleti magatartás növeli a vállalat profitját. A leírtak nemcsak a multinacionális vagy más nagyvállalatok számára fontosak, hanem a KKV-knak is. Egyrészt a felsorolt előnyök esetükben sem elhanyagolhatók, másrészt – a kellő gondosság elvárása miatt - multinacionális partnereik részéről ők is számíthatnak a felelős magatartás számonkérésére.

Az MNKP titkára a továbbiakban a Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont munkájának legújabb eredményeiről beszélt. Kiemelte a 245/2017. (VIII. 29.) kormányrendelet megszületését az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveiről és az MNKP működéséről. Az MNKP-t szeptember óta az NGM pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára vezeti, és munkájában további 7 kormánytisztviselő vesz részt.

A holland NKP képviselője is beszámolt a munkájukat érintő kormányrendeletről, aminek következtében erőteljesen ösztönzik a tőzsdén jegyzett nagyvállalatok Irányelvek iránti elkötelezettségét, szektorértékeléseket végeznek, és szektoregyezményeket készítenek elő a felelős üzleti magatartás követelményeinek nemzetközi színten megvalósuló érvényesülése érdekében. Az előadásban említett egyik sikeres panaszkezelés azt példázza, hogy a multinacionális vállalatok nemcsak a beszállítóik, de az értékesítési láncuk szereplőinek magatartása iránt is felelősséggel tartoznak. A másik panaszkezelés jelentőségét az adja, hogy a holland vállalat kártérítés fizetését vállalta külföldi érdekeltségének felelőtlen magatartása miatt.

A német NKP képviselője az NKP átalakulásáról és egy sikeres panaszkezelésről számolt be. A feladatokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban 5 fő foglalkozik teljes munkaidőben közvetlenül az illetékes helyettes államtitkár irányítása alatt. Munkájukat minisztériumközi irányító bizottság segíti. A bemutatott panaszkezelés egy német turbinagyártó törökországi beszállításáról szólt, és a turbinaértékesítéssel összefüggő kellő gondosság alkalmazását segítette elő.

A rendezvény is jól mutatta, hogy az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelveinek alkalmazása egyre fontosabb szerephez jut, a részes államok lépésről lépésre növelik az erre szánt erőforrásaikat, aminek eredményeként egyre több pozitív példát tudnak felmutatni.

Vágó Júlia előadása a szlovák NKP szemináriumán