NKP - Vissza a főoldalra

Socapalm panaszos eset

A panaszt 2010 decemberében nyújtották be kameruni, francia és német civil szervezetek a francia, a belga és a luxemburgi NKP-hoz a kameruni Socapalm tevékenysége miatt egy francia (Bolloré SA), egy belga és két luxemburgi cég ellen.

A panasz a Socapalm pálmaolaj termelő tevékenységével volt kapcsolatos. Eszerint a bennszülött lakosság életfeltételei, helyi mezőgazdasági lehetőségei romlottak, nem alkalmaztak megfelelő mértékben helyi munkaerőt, környezeti károkat okoztak, erőszakosan léptek fel a helyi lakosokkal szemben, lehetetlenné tették a kollektív alkut, nem tartották be a munkaegészségi és munkabiztonsági előírásokat stb.

A 3 érintett NKP megállapodása szerint a francia NKP töltötte be a vezető szerepet a vizsgálatban, és megállapította, hogy a Bolloré - hasonlóan a másik három vállalathoz - kisebbségi részvényesként üzleti kapcsolatban állt a Socapalm-mal, másrészt ez a vállalat megsértette az Irányelvek több fejezetét. A francia NKP azt javasolta a bepanaszolt kisebbségi részvényeseknek, hogy tegyenek lépéseket a problémák orvoslására, és felajánlotta jó szolgálati közvetítői segítségét.

A Bolloré először elzárkózott a párbeszédtől, de később felvállalta befolyásának érvényesítését a Socapalm Irányelveket sértő viselkedésének megszűntetése érdekében. 2013 szeptemberére sikerült a felek között egyezséget elérni, és megállapodás született a létrejött akcióterv monitoringjáról. Kialakult a párbeszéd a munkásokkal és a helyi lakosság képviselőivel, csökkentek a káros környezeti hatások, javultak a munkások egészségügyi és oktatási lehetőségei valamint a helyi lakosság infrastrukturális ellátottsága, kártérítésekre került sor.

http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/fr0013.htm