NKP - Vissza a főoldalra

Már hivatalosan is elérhető a Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont működésével kapcsolatos szakértői értékelés (peer review) eredménye

Az OECD Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pont (MNKP) működésével kapcsolatos szakértői értékelésére 2023. októberében került sor Budapesten, az OECD Titkárság és a Pénzügyminisztérium közös szervezésében.

Az eredményeket összefoglaló jelentés 2024. márciusában került hivatalosan bemutatásra az OECD Felelős Üzleti Magatartás Munkacsoport ülésén. A jelentés magába foglalja a szakértők által tett legfontosabb észrevételeket és javaslatokat. Mind a szakértői vizsgálat, mind pedig az összefoglaló jelentés nagyon hasznosnak bizonyult az MNKP számára. Alapvetően pozitív visszacsatolások érkeztek a peer review team, és az OECD Titkárság, valamint a többi NKP részéről. A jelentés átfogó képet ad az MNKP intézményi kereteiről, a Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvek (Irányelvek) népszerűsítése érdekébent végzett promóciós tevékenységről, az MNKP által lefolytatott panaszkezelés menetéről és a felelős üzleti magatartás területén megvalósuló, kormányzati koherenciát támogató együttműködésekről. A jelentés hangsúlyozza, hogy az MNKP-nak erősítenie kell láthatóságán és hozzáférhetőségén. Ennek keretein belül strukturált párbeszéd kialakítására kell törekednie az egyes civil szervezetekkel, a részes tagállamok Nemzeti Kapcsolattartó Pontjaival pedig szorosabb együttműködést kell megvalósítania.

Az Irányelvek üzleti szereplők körében történő népszerűsítése és az MNKP láthatóságának növelése várhatóan több panaszos eset beérkezését eredményezné, ami szintén célkitűzésként szerepel a jelentésben. Az MNKP által lefolytatható mediációs eljárás egyfajta „jószolgálati tevékenység”. Célja, hogy az Irányelvekben foglaltak megszegésével érintett természetes vagy jogi személyek segítségért fordulhassanak az MNKP-hoz az Irányelvekben biztosított jogaik védelme érdekében.

Mindezek mellett, az MNKP Titkárság megkezdte az Üzleti és Emberi Jogokra vonatkozó Nemzeti Cselekvési Terv elfogadásának előkészítését. Ezzel szintén elősegítve a kormányzati koherencia megvalósulását, valamint az Irányelvek kormányzati szereplők körében történő népszerűsítését. Az MNKP törekszik az RBC-ben jártas, érdekelt felek által szervezett eseményeken való részvételre, meglévő brosúráinak, tájékoztató dokumentumainak frissítésére, a szektor specifikus ajánlások magyar nyelvre történő lefordítására.

Az OECD Titkárság teljes jelentése elérhető honlapunkon IDE kattintva.