NKP - Vissza a főoldalra

Az NBIM panaszos eset

2012 októberében a ForUM norvég civil szervezet azzal a panasszal kereste meg a norvég Nemzeti Kapcsolattartó Pontot, hogy a D-koreai POSCO leányvállalata, a POSCO India és ezen keresztül a norvég állami nyugdíjalap, az NBIM - megítélésük szerint - megsértette az Irányelveket. Hasonló panasszal fordultak civil szervezetek a holland és a D-koreai NKP-hoz is.

A POSCO India a helyi lakosság erős tiltakozása ellenére óriási acélüzemi beruházásba kezdett Odisha Jagatsinghpur körzetében, amivel a panaszos szerint súlyos emberi jogi és környezeti károkat okozott. A panasz azért érintette a norvég NKP-t, mivel a norvég nyugdíjalap kisebbségi befektetéssel rendelkezett a koreai POSCO-ban. A panasz szerint az NBIM - mint a világ egyik legnagyobb nyugdíjalapja - nem használta ki lehetséges befolyását a károk megakadályozása, ill. azok csökkentése érdekében. A norvég NKP felvállalta az eset vizsgálatát, és próbált a felek között közvetíteni. Az NBIM ennek során általános tájékoztatást adott tevékenységéről az NKP-nak, de annak írásos kérdéseit nem válaszolta meg. Így az NKP nem jutott elegendő információhoz, hogy megítélje az NBIM megfelelően kihasználta-e befolyását a károk megelőzése, ill. enyhítése érdekében.

A norvég NKP végső nyilatkozata szerint az alap nem nyújtott megfelelő tájékoztatást arról, hogyan jár el, ha valamely befektetésével kapcsolatban az emberi jogok megsértésének kockázatáról szerez tudomást. Továbbá megszegte az Irányelveket azáltal, hogy nem működött megfelelően együtt az NKP-val. Az NKP nyilatkozatában ajánlásokkal is segítette a felelős üzleti magatartás elveinek való megfelelést.

Az eset vizsgálatát követően az OECD Beruházási Bizottsága és Felelős Üzleti Magatartás Munkacsoportja is foglalkozott a felmerült kérdésekkel. Megerősítette a norvég NKP azon állásfoglalását, hogy az Irányelvek vonatkoznak a kisebbségi részvényesekre is, ill. a gazdaság valamennyi szektorára, így a pénzügyi szektorra is.

http://mneguidelines.oecd.org/database/instances/no0009.htm